Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εγκατάσταση ηλεκτροκίνητου μηχανισμού σε γκαραζόπορτα στο τμήμα του ΔΙΠΑΕ στο Κιλκίς