Συνοπτικός διαγωνισμός «προμήθειας αυτόνομων αντλιών θερμότητας» για τις ανάγκες του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας.