Νέα του πανεπιστημίου2022-01-31T17:44:02+02:00
2202, 2024

Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για σύναψη 4 συμβάσεων ανάθεσης έργου από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, του Τμήματος Φυσικής, του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Πε, 22 Φεβ '24|

2202, 2024

[Ορθή Επανάληψη] Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων των υποψήφιων της με αρ. πρωτ. 68 /25-01-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφιότητας για σύναψη 2 συμβάσεων ανάθεσης έργου από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, του Τμήματος Χημείας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Πε, 22 Φεβ '24|

1902, 2024

Διήμερη διαδικτυακή παρουσίαση των Τμημάτων ΔΙ.ΠΑ.Ε. στα πλαίσια της εκδήλωσης Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Δε, 19 Φεβ '24|

1902, 2024

Έγκριση αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2023–2024» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών.

Δε, 19 Φεβ '24|

1602, 2024

Προσωρινά αποτελέσματα πρόσκλησης με ΑΠ 86549/2023, Κωδικός Πρόσκλησης ΕΚΠ07 ,κωδικό ΟΠΣ: 4031, με τίτλο: «Δράσεις διά βίου μάθησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση (απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού)ΔΙΠΑΕ 2023-2024 —

Πα, 16 Φεβ '24|

1602, 2024

Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη 3 συμβάσεων ανάθεσης έργου από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού

Πα, 16 Φεβ '24|

1602, 2024

Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη 3 συμβάσεων ανάθεσης έργου από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πα, 16 Φεβ '24|

1602, 2024

Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας προς σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανθρώπινο δυναμικό και κοινωνική συνοχή» του Τμήματος Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης Κιλκίς.

Πα, 16 Φεβ '24|

1602, 2024

Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη 4 συμβάσεων ανάθεσης έργου από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Πα, 16 Φεβ '24|

1602, 2024

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για σύναψη 5 συμβάσεων ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού του Τμήματος Γεωπονίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Πα, 16 Φεβ '24|

1602, 2024

Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη 7 συμβάσεων ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού του Τμήματος Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας

Πα, 16 Φεβ '24|

1602, 2024

Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανθρώπινο δυναμικό και κοινωνική συνοχή» του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος

Πα, 16 Φεβ '24|

1602, 2024

Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Πα, 16 Φεβ '24|

Go to Top