Νέα του πανεπιστημίου

Αρχική/Νέα του πανεπιστημίου
Νέα του πανεπιστημίου2022-01-31T17:44:02+02:00

Σταθερές ανακοινώσεις

2511, 2022

Αιτήσεις των εισακτέων του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 για δωρεάν φοίτηση στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης του Τμήματος Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών

Πα, 25 Νοέ '22|

2511, 2022

Ανακοίνωση Κατάθεσης Εισηγητικής Έκθεσης από την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή για την επιλογή/πλήρωση μίας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές Προσομοίωσης στη Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προϊόντων και Υπηρεσιών» (APP28905)

Πα, 25 Νοέ '22|

2511, 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Προμήθεια ανταλλακτικών εκτυπωτικών μηχανημάτων εκτυπωτικής μονάδας και Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής τους» για την Πανεπιστημιούπολη Καβάλας του ΔΙΠΑΕ.

Πα, 25 Νοέ '22|

Go to Top