Νέα του πανεπιστημίου

Αρχική/Ελληνικά/Νέα του πανεπιστημίου
Νέα του πανεπιστημίου2022-01-31T17:44:02+02:00

Σταθερές ανακοινώσεις

1409, 2023

Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» (APP34494) του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ

Πε, 14 Σεπ '23|

109, 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΕΩΣ 31-8-2024)

Πα, 01 Σεπ '23|

109, 2023

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ευφυή Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας» (APP 33461), του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Πα, 01 Σεπ '23|

Go to Top