Καθορισμός Ακαδημαϊκού Ημερολογίου έτους 2024-2025 του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.