Προκηρύξεις προμηθειών

Αρχική/Προκηρύξεις προμηθειών

Ανοικτός, διεθνής (άνω των ορίων) ηλεκτρονικός (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) Διαγωνισμός προμήθειας νέου και αναβάθμιση/συμπλήρωση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στα ακαδημαϊκά τμήματα Καβάλας και Δράμας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Περιγραφή του έργου: Προμήθεια οργάνων τεχνολογικής αιχμής, οργάνων συμπληρωματικών για την ολοκλήρωση υπάρχοντος εξοπλισμού και οργάνων βοηθητικών της εκπαιδευτικής διαδικασίας του πρώην ΤΕΙ ΑΜΘ. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020». Έχει λάβει κωδικό MIS 5041812. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τυποποιημένο Έντυπο Διευκρινίσεις (νέο): Διευκρίνιση - Τμήμα 1 Διευκρίνιση - Τμήμα 2 Διευκρίνιση - Τμήμα 3

2020-02-24T13:32:11+02:00Πα, 31 Ιαν '20|Προκηρύξεις προμηθειών|

Ανοικτός, διεθνής (άνω των ορίων) ηλεκτρονικός (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) Διαγωνισμός προμήθειας νέου και αναβάθμιση/συμπλήρωση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στα ακαδημαϊκά τμήματα Καβάλας και Δράμας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Περιγραφή του έργου: Προμήθεια οργάνων τεχνολογικής αιχμής, οργάνων συμπληρωματικών για την ολοκλήρωση υπάρχοντος εξοπλισμού και οργάνων βοηθητικών της εκπαιδευτικής διαδικασίας του πρώην ΤΕΙ ΑΜΘ. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020». Έχει λάβει κωδικό MIS 5041812. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τυποποιημένο Έντυπο

2020-01-31T12:28:16+02:00Πα, 31 Ιαν '20|Προκηρύξεις προμηθειών|

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανταλλακτικών κεντρικής θέρμανσης στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανταλλακτικών κεντρικής θέρμανσης στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΔΩ

2020-01-27T16:11:31+02:00Δε, 27 Ιαν '20|Προκηρύξεις προμηθειών|

6617/2020 Παροχή υπηρεσιών για την: (i) oργάνωση Θεματικού εργαστηρίου για τους επιστημονικά ειδικούς, (ii) oργάνωση Eργαστηρίου για αξιολόγηση αποτελεσμάτων έργου και (iii) oργάνωση μιας Στρογγυλής τράπεζας

6617/2020 Παροχή υπηρεσιών για την: (i) oργάνωση Θεματικού εργαστηρίου για τους επιστημονικά ειδικούς, (ii) oργάνωση Eργαστηρίου για αξιολόγηση αποτελεσμάτων έργου και (iii) oργάνωση μιας Στρογγυλής τράπεζας ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΔΩ

2020-01-24T15:36:46+02:00Πα, 24 Ιαν '20|Προκηρύξεις προμηθειών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΩΡΙΩΤΗ

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για προμήθεια «για την προληπτική συντήρηση και επισκευή "χλωριωτή κεντρικού αντλιοστασίου Σίνδου", συνολικού προϋπολογισμού έως 1.812,88 ευρώ (καθαρό ποσό 1.462,00 ευρώ + 24% ΦΠΑ). Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, μέχρι και την 27/01/2020 και ώρα 14:00. ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΔΩ

2020-01-22T16:16:25+02:00Τε, 22 Ιαν '20|Προκηρύξεις προμηθειών|

5th International Teaching Week – 18-22 May, 2020

5th International Teaching Week - 18-22 May, 2020 We are pleased to invite guest lecturers from our partner universities to the International Teaching Week, which will take place in Kavala, Serres and Thessaloniki, Greece from 18 till 22 May 2020, which is organized within Erasmus+. The International Teaching Week is organized for a 5th year, and it provides a great opportunity for an international learning environment and networking. In the previous years we have welcomed guest lecturers from Austria, Belgium, Czech Republic, Finland, France, Germany, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Spain, UK and other countries. Guest lecturers are invited [...]

2019-12-20T14:33:28+02:00Πα, 20 Δεκ '19|Προκηρύξεις προμηθειών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (DIESEL)

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για για προμήθεια «Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων Ντίζελ», συνολικού προϋπολογισμού έως 2.423,95 ευρώ (καθαρό ποσό 1954,80 ευρώ + 24% ΦΠΑ). Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, μέχρι και την 31-12-2019 και ώρα 14:00. ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΔΩ

2019-12-19T15:59:54+02:00Πε, 19 Δεκ '19|Προκηρύξεις προμηθειών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑ

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για για προμήθεια «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού έως 912,90 ευρώ. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, μέχρι και την 31-12-2019 και ώρα 14:00. ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΔΩ

2019-12-19T15:45:33+02:00Πε, 19 Δεκ '19|Προκηρύξεις προμηθειών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για για προμήθεια «Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα», συνολικού προϋπολογισμού έως 954,80 ευρώ (καθαρό ποσό 770,00 ευρώ + 24% ΦΠΑ) Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, μέχρι και την 31-12-2019 και ώρα 14:00. ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΔΩ

2019-12-19T15:39:47+02:00Πε, 19 Δεκ '19|Προκηρύξεις προμηθειών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΔΩ

2019-12-18T10:15:49+02:00Τε, 18 Δεκ '19|Προκηρύξεις προμηθειών|