Γενικές πληροφορίες

Το Τμήμα ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ της ΕΛΛΑΔΟΣ αποτελεί αυτόνομο Τμήμα τετραετούς φοίτησης με ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών χωρίς κατευθύνσεις.

Το ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ της ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, βάσει του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/07-05-2019), οργανώθηκε και λειτουργεί ως ΑΕΙ, αποτελούμενο από τις συνέργειες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με το πρώην Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης), με το πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας) και το πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).

Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.

Η μετονομασία του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων σε Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών κρίθηκε απαραίτητη για την καλύτερη εναρμόνιση της ονομασίας του Τμήματος με τα τμήματα BIOMEDICAL SCIENCES Πανεπιστημίων της Ευρώπης που παράγουν αποφοίτους με τις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες και τις αντίστοιχες δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης (Φ.Ε.Κ.118/14-6-1996/τ.Α , ΦΕΚ 34/Α/20-3- 2017 –Biomedical Scientist job profile, https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/biomedical-scientist?). Προτροπή για μετονομασία είχε γίνει από τους εξωτερικούς αξιολογητές του Τμήματος ήδη από το 2012.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Το Τμήμα ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ προσφέρει Πανεπιστημιακές Σπουδές τετραετούς φοίτησης που οδηγούν σε πτυχίο Βιοϊατρικών Επιστημών Πανεπιστημιακού Επιπέδου(Bachelor’sDegree – level 6 κατά toEQF, European Qualifications Framework, Bologna). Σκοπός του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών είναι να παρέχει στους σπουδαστές την απαραίτητη γνώση με στόχο να παράγει αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης κατάλληλα καταρτισμένους ώστε να μπορούν να πραγματοποιήσουν τις Εργαστηριακές Ιατρικές Εξετάσεις, έχοντας γνώση των παραγόντων που επηρεάζουν τη μεταβολή των βιολογικών δεικτών και των συνθηκών που μπορούν να επιδράσουν στην ακρίβεια και αξιοπιστία του προσδιορισμού τους. Ικανούς να εργαστούν σε οποιοδήποτε από τα επιμέρους πεδία του αντικειμένου τους και να συμβάλλουν ενεργά και υπεύθυνα στη οργάνωση και τη ρύθμιση της λειτουργίας του χώρου εργασίας τους αλλά και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης στο χώρο της ειδικότητάς τους.

Ειδικότερα, κατ’ αναλογία και με άλλες χώρες του εξωτερικού, οι φοιτητές του τμήματος εκπαιδεύονται ώστε να εργαστούν στο χώρο των Εργαστηριακών Ιατρικών Εξετάσεων στελεχώνοντας τα Τμήματα:

 • μικροβιολογικό–ιολογικό
 • βιοχημικό
 • αιματολογικό
 • αιμοδοσίας-τράπεζας αίματος
 • ανοσολογικό-ιστοσυμβατότητος
 • πυρηνικής Ιατρικής για εκτέλεση των εξετάσεων RIA
 • ορμονολογικό-ενδοκρινολογικό
 • τοξικολογικό
 • παθολογοανατομικό
 • κυτταρολογικό
 • μοριακής βιολογίας – γενετικής
 • πειραματοζώων

Αναλαμβάνουν υπεύθυνα και εγγυώνται την σωστή εκτέλεση όλων των εργαστηριακών τεχνικών και μπορούν να αναλάβουν την καθοδήγηση και επίβλεψη εφαρμογής τεχνικών από κατώτερης εκπαίδευσης προσωπικό του χώρου. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε οποιοδήποτε άλλο χώρο με βάση το αντικείμενο σπουδών τους, όπως στην βιοϊατρική έρευνα κπλ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών συνδιοργανώνει με το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Μοριακές και Βιοϊατρικές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών» διετούς διάρκειας. Το Πρόγραμμα συνδυάζει διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις, που πραγματοποιούνtαι στους χώρους του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών και στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου ενώ ένα μέρος των διαλέξεων γίνεται διαδικτυακά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΣΠΑ

Το Τμήμα συμμετέχει σε Προγράμματα κινητικότητας Erasmus που επιτρέπουν τη μετακίνηση φοιτητών από και σε αντίστοιχα Τμήματα του εξωτερικού για την παρακολούθηση μαθημάτων. Επίσης, συμμετέχει στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ χρηματοδότησης της Πρακτικής άσκησης.

ΕΡΕΥΝΑ

Το Τμήμα δραστηριοποιείται ερευνητικά σε διάφορα ερευνητικά πεδία μεταξύ των οποίων:

 • Διερεύνηση παθοφυσιολογίας νόσων / νέων βιολογικών δεικτών με διαγνωστική αξία.
 • Έλεγχος βιολογικής δράσης ενώσεων με φαρμακευτικό ενδιαφέρον (αναστολείς ενζύμων)
 • Ανάπτυξη νέων διαγνωστικών τεχνικών
 • Έλεγχος λοιμογόνων παραγόντων
 • Γενετική προδιάθεση και παθολογικές καταστάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.mls.teithe.gr

Μεταπτυχιακά – Αγγλόφωνα μεταπτυχιακά

Poster

Proclamation

Application form


Σας γνωρίζουμε ότι το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών προσφέρει 4 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, 3 ελληνικά και ένα αγγλόφωνο

 • «Βιοϊατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και θεραπεία ασθενειών» σε συνδιοργάνωση με το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

 • «Εμβόλια και λοιμώδη νοσήματα»  σε συνδιοργάνωση με το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του ΑΠΘ

 • «Εφαρμοσμένη Γεροντολογία και Γηριατρική» σε συνδιοργάνωση με το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του ΑΠΘ

 • Biomedical and Molecular Sciences in Diagnosis and Treatment of Diseases σε συνδιοργάνωση με το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (αγγλόφωνο)

Προσωπικό

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

ΣΚΕΠΑΣΤΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

ΜΗΤΚΑ ΣΤΕΛΛΑ


KAΘΗΓΗΤΕΣ

ΣΚΕΠΑΣΤΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ιατρός, με Ειδικότητα στην Ιατρική Βιοπαθολογία – Κλινική Μικροβιολογία Δρ. Ιατρικής (Ιατρική Μικροβιολογία)
Καθηγητής Μικροβιολογίας-Αιματολογίας
pskep@otenet.gr

ΜΗΤΚΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ιατρός με Ειδικότητα Ιατρική Βιοπαθολογία – Κλινική Μικροβιολογία Δρ. Ιατρικής (Ιατρική Μικροβιολογία – Μοριακή Διαγνωστική)
Καθηγήτρια Κλινικής Χημείας – Ιατρικής Μικροβιολογίας
Τηλ. 2310 -013837, mitkast@hotmail.com

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΦΑΙΔΡΑ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πτυχίο Χημείας,
Δρ. Χημείας στο αντικείμενο της Βιοχημείας Καθηγήτρια Κλινικής Χημείας – Βιοχημείας
Τηλ. 2310 – 013882, 2310-013511, elfther@ihu.gr, eleftheriouphaedra@gmail.com

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ιατρός με Ειδικότητα Ιατρική Βιοπαθολογία –  Δρ. Ιατρικής (Ιατρική Μικροβιολογία – Μοριακή Διαγνωστική)
Καθηγήτρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Ιατρικής Μικροβιολογίας- Ιατρικής Ανοσολογίας
Τηλ. 2310-013517, chdimitr@ihu.gr


ΟΜΟΤΙΜΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΓΑΛΟΒΑΤΣΕΑ – ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ιατρός με Ειδικότητα Ιατρική Βιοπαθολογία – Κλινική Μικροβιολογία Δρ. Ιατρικής (Ιατρική Μικροβιολογία – Ιατρική Μυκητολογία)
Καθηγήτρια Μικροβιολογίας- Υγειινής
kgkanel@mls.teithe.gr, Τηλ. 2310 – 013 838


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
MD/MSc, PhD, Νευρολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ (Νευροφυσιολογία) Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσιολογίας
Τηλ. 231001342. mail: vpapaliagkas@mls.teithe.gr, vpapaliagkas@gmail.com

ΜΑΚΡΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ιατρός με Ειδικότητα Ιατρική Κυτταρολογία
Δρ. Ιατρικής (Ιατρική κυτταρολογία)
Αναπληρώτρια καθηγήτρια κυτταρολογίας
Τηλ. 2310- 013510, stmakrip@mls.teithe.gr

ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Βιολόγος, Δρ Ιατρικής
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιολογίας-Γενετικής
Τηλ. 2310 – 013497, npapoutsi@mls.teithe.gr

ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πτυχίο Χημείας,
Δρ. Ιατρικής στο αντικείμενο της Βιοχημείας
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χημείας – Κλινικής Χημείας
Τηλ. 2310 – 013 882, evlimper@ihu.gr


ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πτυχίο Χημείας,
Δρ. Χημείας στο αντικείμενο της Βιοχημείας
Επίκουρη Καθηγήτρια Χημείας – Κλινικής Χημείας – Βιοχημείας
eandreadou@ihu.gr

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Βιολόγος,
Δρ. Κτηνιατρικής
Επίκουρη καθηγήτρια Βενθικής Οικολογίας Εσωτερικών Υδάτων
Τηλ. 2310-013517, urangian@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ιατρός με Ειδικότητα Ιατρική Βιοπαθολογία – Κλινική Μικροβιολογία Δρ Ιατρικής (Αιματολογία)
Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Εργαστηριακής Αιματολογίας, Κλινικής Χημείας
Τηλ. 2310 – 013 514, themikonstantinidou@yahoo.gr

ΜΠΟΜΠΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ιατρός με Ειδικότητα στην Παθολογική Ανατομική Δρ Ιατρικής
Επίκουρος Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής
Τηλ. 2310 013510, mbobos@icloud.com


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.)

ΨΥΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων,
Μεταπτυχιακό «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη» Τηλεφ. 2310 – 013 518, psicha@mls.teithe.gr


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
Μεταπτυχιακό «Βιοϊατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών»
mavridoumaria@mls.teithe.gr


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΘΗΝΑ (Προϊσταμένη Γραμματείας του Τμήματος – Διοικητικά θέματα) Τηλεφ. 2310 – 013 512, akatsar@admin.teithe.gr

ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ
Τηλεφ. 2310 – 013 512

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: Καθημερινά 11.00 -13.00

Τοποθεσία-Εγκαταστάσεις

Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών βρίσκεται στο χώρο της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (νομός Θεσσαλονίκης).

Διαθέτει εκπαιδευτικές και Ερευνητικές εγκαταστάσεις που συνίστανται στα εξής:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

9 εργαστηριακοί χώροι 50-80 τ.μ. έκαστος με κατάλληλο εξοπλισμό για την άσκηση των φοιτητών:

 • Εργαστήριο Χημείας – Βιοχημείας
 • Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας – Βιοτεχνολογίας –Γενετικής
 • Εργαστήριο Ανοσολογίας
 • Εργαστήριο Κλινικής Χημείας – Ιολογίας
 • Εργαστήριο Ιατρικής Παθολογικής Ανατομικής & Κυτταρολογίας
 • Εργαστήριο Ιατρικής Μικροβιολογίας
 • Εργαστήριο Ιατρικής Μυκητολογίας– Παρασιτολογίας
 • Εργαστήριο Αιματολογίας
 • Εργαστήριο θρομβοφιλίας

Επίσης, διαθέτει 2 Αίθουσες διδασκαλίας, 1 Αίθουσα συνεδριάσεων-Παρουσιάσεων Μεταπτυχιακού, 1 νησίδα υπολογιστών ενώ εξυπηρετείται από το αμφιθέατρο και τη βιβλιοθήκη της ΣΕΥ.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Στο Τμήμα υπάρχουν αίθουσες εργαστηρίων με πάγκους εργασίας για ερευνητική χρήση που μπορούν να καλύψουν την απασχόληση έως και 42 ερευνητών, μεταπτυχιακών φοιτητών ή υποψηφίων διδακτόρων. Επίσης, υπάρχουν σύγχρονα μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός που μπορούν να καλύψουν τα ερευνητικά πεδία των Βιοϊατρικών και μοριακών Επιστημών στα οποία είδη δραστηριοποιούνται τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. (Βιοχημεία-Κλινική Χημεία, Ιολογία-Μοριακή Διαγνωστική, Μοριακή Βιολογία-Γενετική-Ιατρική Βιοτεχνολογία, Ανοσολογία, Μικροβιολογία-Μυκητολογία-Παρασιτολογία, Αιματολογία και Κυτταρολογία).

Στους ερευνητικούς εργαστηριακούς χώρους περιλαμβάνονται:

 • Ερευνητικός εργαστηριακός χώρος Βιοχημείας- Κλινικής Χημείας – Ιολογίας – Μοριακής Διαγνωστικής
 • Ερευνητικός εργαστηριακός χώρος Βιοχημείας 1
 • Ερευνητικός εργαστηριακός χώρος Βιοχημείας 2
 • Ερευνητικός εργαστηριακός χώρος Μοριακής Βιολογίας–ΜοριακήςΓενετικής& ΙατρικήςΒιοτεχνολογίας
 • Ερευνητικός εργαστηριακός χώρος κλασικής ιστο- και ανοσο- και μοριακής Ιατρικής Ιστοπαθολογίας – Κυτταροπαθολογίας
 • Ερευνητικός εργαστηριακός χώρος κλασικής και μοριακής Μυκητολογίας- Παρασιτολογίας και Ιατρικής Μικροβιολογίας Ι
 • Ερευνητικός εργαστηριακός χώρος Μικροβιολογίας ΙΙ – Ανοσολογίας
 • Ερευνητικός εργαστηριακός χώρος αιματολογίας – θρομβοφιλίας

Τέλος, το Τμήμα διαθέτει αίθουσα γραμματείας και χώρους γραφείων.

Στοιχεία επικοινωνίας

Γραμματεία Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών
Τηλ. 2310013835, 2310013512
e-mail: info@bmsc.ihu.gr

ταχ. διεύθυνση:
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος,
Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη,Τ.Θ. 141
Σίνδος 57400,
Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα

Ιστοσελίδα τμήματος

Το τμήμα διαθέτει δική του ιστοσελίδα με αναλυτικές πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.mls.teithe.gr