Γενικές πληροφορίες

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος είναι ένα νέο σύγχρονο Τμήμα το οποίο δημιουργήθηκε με στόχο την προαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας στο επιστημονικό πεδίο της Διοικητικής Επιστήμης και της Τεχνολογίας, προς όφελος της κοινωνίας και της επιστήμης. O σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών που θα συνδυάζουν τις επιστημονικές γνώσεις της διοικητικής επιστήμης και τις απαραίτητες οργανωσιακές και ηγετικές ικανότητες, πλαισιωμένες με τις επιστημονικές γνώσεις και τις ικανότητες αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών και ειδικότερα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Με αυτό το μείγμα γνώσεων και ικανοτήτων θα μπορούν να αντιλαμβάνονται την πολυπλοκότητα των σύγχρονων προβλημάτων, να λαμβάνουν στρατηγικές και λειτουργικές αποφάσεις και να υλοποιούν αποτελεσματικά λύσεις οι οποίες από τη φύση τους απαιτούν διεπιστημονική προσέγγιση. Οι ταυτόχρονα ανεπτυγμένες διεπιστημονικές γνώσεις των αποφοίτων του Τμήματος τους καθιστούν ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας, αφού θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά περίπλοκα διοικητικά και επιχειρηματικά προβλήματα στο σύγχρονο ανταγωνιστικό, συνεχώς μεταβαλλόμενο και τεχνολογικά αναπτυγμένο περιβάλλον.

Πρόγραμμα σπουδών

Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Προσωπικό

Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Τοποθεσία-Εγκαταστάσεις

Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Νέα – Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [5/03/2024]

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Εταιρία Ύδρευσης-Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [14/09/2023]

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [12/09/2023]

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ KLINIKUM PLUS M.I.K.E.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [05/09/2023]

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [10/07/2023]

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [17/05/2023]

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [21/3/2023]

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (Θεσσαλονίκη-Καλοχώρι, MAKIOS Logistics)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [25/1/2023]

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [09/1/2023]

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [30/8/2022]

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΓΓΕΛΙΑ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑ

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑ

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Ιστοσελίδα τμήματος

Το τμήμα διαθέτει δική του ιστοσελίδα με αναλυτικές πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.mst.ihu.gr