ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙ.ΠΑ.Ε ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 3 ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ 10 ΜΑΪΟΥ 2021