Υποβολή Προσφοράς για την “Προμήθεια Βιβλιοθηκών”

Υποβολή προσφοράς για την προμήθεια Βιβλιοθηκών για τους κόμβους Θέρμης και Σίνδου, συνολικού προϋπολογισμού 6.069,80€ με Φ.Π.Α. 24%