Πρακτική Άσκηση φοιτητών για το διάστημα από 20/3 έως 29/3/2021