Πρακτική Άσκηση φοιτητών για το διάστημα από 4/3 έως 16/3/2021