Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση πυροσβεστήρων στα κτίρια ΔΙΠΑΕ Σερρών, Κιλκίς και Κατερίνης