Πρόσκληση υποβολής προσφοράς Πρόσκληση υποβολής προσφοράς «κοπής δένδρων για την άρση κινδύνου» στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας του ΔΙ.ΠΑ.Ε