Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας μεταλλικών ραφιών της πανεπιστημιούπολης Καβάλας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.