Πρόσκληση υποβολής προσφοράς αγαθών προμήθειας για «Βούρτσες – τσόχες – απολυμαντικό για μηχανή Karcher BD 50/50 C BP CLASSIC» προς κάλυψη αναγκών της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας