Πρόσκληση υποβολής προσφοράς «”προμήθειας υλικών για την αντικατάσταση υαλοπινάκων στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας-Δράμας του ΔΙ.ΠΑ.Ε”