Πρόσκληση υποβολής προσφοράς «Τεχνίτη μεταλλικών κατασκευών για την επιδιόρθωση βλαβών μεταλλικών κατασκευών στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας και Δράμας του ΔΙ.ΠΑ.Ε., για το 2020»