Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχής υπηρεσίας «Eτήσια συντήρηση, αναγόμωση πυροσβεστήρων στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας -Δράμας του ΔΙ.ΠΑ.Ε»