ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Με την υποστήριξη:
Trans Adriatic Pipeline AG Greece και του Ιδρύματος Μποδοσάκη

Το πρόγραμμα είναι μια δωρεά του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) και υλοποιείται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη προσφέρεται δωρεάν στους επιλεγέντες υποψήφιους

Η δομή του Προγράμματος περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση με στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων και την απόκτηση δεξιοτήτων φοιτητών και αποφοίτων συναφών ειδικοτήτων. Το Πρόγραμμα έχει τις ακόλουθες πέντε (5) θεματικές ενότητες:

  • ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
  • ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
  • ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
  • ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
  • ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΑΣΦ. ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί ως εξής:

Θεωρητική εκπαίδευση: 10 εβδομάδες

  • 2-11-2020 έως 23-12-2020
  • 11-1-2021 έως 22-01-2021

Εργαστηριακή εκπαίδευση: 20 εβδομάδες

  • 25-01-2021 έως 23-04-2021
  • 10-05-2021 έως 2-07-2021

Υποβολή αιτήσεων με συμπληρωμένη τη φόρμα έως την Τετάρτη 28/10/2020 στο: tap@emt.ihu.gr

Απαιτούμενα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε pdf: Αίτηση, Βιογραφικό Σημείωμα, Τίτλοι Σπουδών (πτυχίο, MSc, κλπ). Για φοιτητές ΑΕΙ συνυποβάλλεται βεβαίωση σπουδών για το τμήμα και το έτος στο οποίο φοιτούν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κωστέρογλου Σίσσυ, 2510 462129 (ώρες:10μμ-4μμ)