ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Με την υποστήριξη: Trans Adriatic Pipeline AG Greece και του Ιδρύματος Μποδοσάκη Το πρόγραμμα είναι μια δωρεά του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) και υλοποιείται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη προσφέρεται δωρεάν στους επιλεγέντες υποψήφιους Η δομή του Προγράμματος περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση με στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων και την απόκτηση δεξιοτήτων φοιτητών και αποφοίτων συναφών ειδικοτήτων. Το Πρόγραμμα έχει τις ακόλουθες πέντε (5) θεματικές ενότητες: ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ [...]