ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ-ΚΑΝΑΔΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ