Πρακτική άσκηση και τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση