Προσφορά υπηρεσιών για την ανακατασκευή δύο (2) καυστήρων πετρελαίου στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη ΔΙΠΑΕ