Πρόσκληση υποβολής προφοράς προμήθειας λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού στο ΔΙΠΑΕ ΣΕΡΡΩΝ