ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ (2) ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΣΙΜΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΠΑΕ