Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας εργαλείων περιποίησης πρασίνου και ευπρεπισμού του περιβάλλοντα χώρου της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας/ΔΙΠΑΕ