Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συνδρομές ελληνόφωνων περιοδικών στο ΔΙΠΑΕ ΣΕΡΡΩΝ