Πρόσκληση υποβολής προσφοράς επισκευής/αντικατάστασης μιας (1) μονάδας παθητικής ψύξης σε Server της ΣΓΕ (Δράμα) του ΔΙΠΑΕ