Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υλικών τοποθέτησης προτζέκτορα σε ΔΙΠΑΕ Σερρών