Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας και τοποθέτησης επιγραφών στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.