Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κηπουρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών απεντόμωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη Θέρμη Θεσσαλονίκης