Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια κόλλες εξετάσεων στο ΔΙΠΑΕ Σερρών