Προκήρυξη για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος