Προμήθεια: Μπαταρίες (συσσωρευτές) τύπου ιόντων λιθίου πολυμερούς