Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση πρασίνου στις εγκαταστάσεις ΔΙΠΑΕ στις Σέρρες