Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για δίμηνη συντήρηση κλιματιστικών και ψυκτών σε κτίρια ΔΙΠΑΕ στις Σέρρες