Πρόσκληση υποβολής προσφοράς «προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας»