Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας τσιμεντοχρώματος για τις ΦΕ Πανεπιστημιούπολης Καβάλας