Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ανανέωση ετήσιας ασφάλισης υπηρεσιακών οχημάτων