Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσίας “συντηρήσεις και αποφράξεις αποχετευτικών αγωγών της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας”