Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας δίσκου SSD και βάσης μετατροπής για τις ανάγκες της ΤΥ της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας