ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ