Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο παροχής υπηρεσίας “απεντόμωσης-μυοκτονίας και οφιοαπώθησης των εγκαταστάσεων ΔΙΠΑΕ σε Καβάλα, Δράμα, Κιλκίς”