Υποβολή προσφοράς στο πλαίσιο παροχής υπηρεσίας για «Αποτύπωση & Κατάθεση στο ΔΕΔΔΗΕ των ηλεκτρολογικών σχεδίων Διδυμοτείχου”