Εργασίες αποψίλωσης και ευπρεπισμού περιβάλλοντος χώρου στις εγκαταστάσεις του ΔΙ.Πα.Ε. στο Κιλκίς