Ανάδειξη αναδόχου προμήθειας υλικών αποκατάστασης βλαβών θερμοσίφωνα Φοιτητικών Εστιών/Πανεπιστημιούπολη Καβάλας ΔΙΠΑΕ
Απευθείας ανάθεση