Πρόσκληση υποβολής προσφοράς ανάδειξης αναδόχου προμήθειας ενός (1) ηλεκτρονικού υπολογιστή στην Πανεπ. Καβάλας