Εργασίες συντήρησης πρασίνου της Πανεπιστημιούπολης Σερρών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.