Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για προμήθεια «προμήθεια στρωμάτων για την φοιτητική εστία της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙ.ΠΑ.Ε.», συνολικού προϋπολογισμού έως 1.984,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, μέχρι και την 20/03/2020 και ώρα 14:00.